Informacije


"Bilje Marine" zadruga nalazi se u baranjskom naselju Bilje. Naselju koje je stoljećima živjelo okruženo rijekom Dravom i njenim rukavcima, rijekom Dunavom i Kopačkim ritom. Iz suživota sa rijekama od kojih se i s kojima se živjelo, tijekom vremena izrodila se ljubav i poštovanje prema vodi i čamcima. Tradicionalni način izrade čamaca od drveta, iako još uvijek u manjoj mjeri prisutan, već duže vrijeme zamjenjen je izradom čamaca od umjetnih materijala, najčešće aluminija i stakloplastike.

Ideja o proizvodnji čamaca od stakloplastike u glavama dvojice prijatelja, ljubitelja ribolova i rekreacijskog boravka na vodi, sazrijevala je godinama da bi krajem 2008. godine u potpunosti i zaživila, što je rezultiralo pokretanjem proizvodnje.